dsdturk, cinsel gelişim ve hipospadiyas derneği

27.2.2024.Salı

image


Cinsel Gelişim ve Hipospadiyas Derneği

Cinsel Gelişim ve Hipospadiyas Derneği

Derneğin amacı

Cinsel Gelişim ve Hipospadiyas Derneği, cinsel gelişim ve yapı özellikleri gösteren ve hipospadiyas olan bireylerin tanı, tedavi, takipleri ve bu çocuklara sahip ailelerin desteklenmesi amacıyla kurulmuştur.
Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek çalışma Konuları ve Biçimleri:
1-a.Ülkemizdeki cinsel gelişim hastalıklarının ile hipospadiyas malformasyonunun yurt çapında tanınması için eğitim programları: kurs, panel, konferans ve seminerler vermek, düzenlemek;
b.Hastalıkların nedenlerinin ortaya konması, genetik araştırma, tedavi ve hastalıkların önlenmesi konusunda çalışmaları yapmak;
c.Cinsel gelişim özelliği gösteren ve hipospadiyasli çocuğa sahip ailelere bir sonraki gebelikte kendilerini bekleyen riskler konusunda danışmanlık hizmeti vermek;
d.Cinsel gelişim özelliği gösteren ve hipospadiyasli çocukları cerrahi tedavileri konusunda bilgilendirmek;
e.Cinsel gelişim özelliği gösteren ve hipospadiyasli çocukların bedensel ve cinsel bakımdan fiziksel ve fonksiyonel gelişimini takip etmek, kendilerine özel tedavi ve eğitim programları ile destek olmak;
f.Cinsel gelişim özelliği gösteren ve hipospadiyasli çocuğa sahip ailelere psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek ve aile grup programlarını oluşturmak;
g.Cinsel gelişim özelliği gösteren ve hipospadiyasli bireylerin toplumdan ayrı tutulmaları, yabancılaşma ve stigmatizasyon oluşumuna karşı duyarlılığı yükseltmek;
h.Ergen yaşa gelen çocukların, ergenlik problemlerine çözüm oluşturacak psikolojik danışmanlık birimleri oluşturmak;
i.Cinsel gelişim özelliği gösteren kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların tedavilerini maddi yönden desteklemek;
j.Cinsel gelişim sorunları ile hipospadiyas konularında güncel bilimsel gelişmeleri izlemek;
k.Bağ toplamak ve aidat toplayarak Dernek çalışmalarına kaynak oluşturmak;
l.Cinsel gelişim ve Hipospadiyas sorunlarıyla doğrudan ilgili tüm uzmanlık dalları (çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, çocuk Cerrahisi, çocuk ve Ergen ürolojisi, çocuk Endokrinolojisi, çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Tıbbi Genetik, Doğum ve Kadın Hastalıkları, Plastik ve Rekonstraktif Cerrahi, Androloji, üreme Biyolojisi, Cinsel Eğitim, Adli Tıp) ile işbirliği yapmak.

Dernek tüzüğü

Dernek tüzüğüne ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.

CGHD-tüzük


Dernek kurucu üyeleri

Dr Hüseyin ÖZBEY
Dr Şeref ETKER
Dr Ahmet ERSAY
Dr Şevki SÖZEN
Dr Uğur ÖZBEK
Dr Behiye ALYANAK
Dr Gülay AYDIN TİRELİ
Dr Ali KUMBASAR

Dernek adresi

Tunaboylu Sok. Deniz Apt. No:17/3
Yücetarla Cad. Zuhuratbaba Mah.
Bakırköy 34147
İstanbul

Tel: (0212) 570 75 78

üyelik formu
İlişikte bulunan üyelik formunu doldurarak info@dsdturk.org adresine gönderiniz.Dernek genel kurulu Toplantısı

Cinsel Gelişim ve Hipospadiyas Derneği Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu Toplantısı:
Dernek kurucu üyeleri Istanbul Tıp Fakültesinde 8.2.2011 tarihinde toplanmda, dernek tüzüğünde belirlenen faaliyetler onaylanmış, dernek organlarının asıl ve yedek üyeleri belirlenmiş, derneğe üye olmak için yazılş müracaatta bulunan 15 meslekdaşımızın üyeliğe alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Aileler için
İlişikteki dosyada, cinsel gelişim kusurları ve hipospadiyas ile ilgili genel bilgileri içeren bir kitapçık bulunmaktadır.