dsdturk, cinsel gelişim ve hipospadiyas derneği

27.2.2024.Salı

image


CNSEL GELM KUSURLARI

Sorular ve cevaplar

S: DSD ya da Cinsel Geliim Kusurlar nedir?
C:
Cinsel Geliim Kusurlar ya da Disorders of Sex Development, kiinin cinsel geliiminin bilinen anlamda erkek ya da kz ynnde gelimemesini ifade eder.

S: Cinsel geliim kusuru ile doan bir bebein ismi, nfus czdan, kyafeti ile ilgili sorunlarda nerileriniz nelerdir?
C:
Cinsel geliim kusuru olan bebeklerde, tetkiklerin sonularnn elde edilmesi ve cinsiyetin doktorlar tarafndan belirlenmesine kadar beklenmelidir. Tercih edilecek isimlerin hem kz hem de erkek ocuu iin kullanlabilecek olmasna dikkat edilmelidir. Kyafet seiminde belirgin bir renk tercih edilmeden, bebein cinsiyetini soran kiilere baz nedenlerle gereken tetkiklerin sonucunu bekliyoruz yant verilebilir. Bekleme sresi iinde bu durumun aile dndan kiiler ile mmkn olduu kadar az konuulmas faydal olacaktr.

S: ift cinsiyet nedir, ya da ift cinsiyetli olmak mmkn mdr?
C:
Genetik sebeplerle dier tm organlarmzda grlebilecek doumsal-yapsal sorunlar cinsel organda da olabilir. Yaplan aratrmalar, d genital yapsnda belirsizlik olsa bile bir kiinin her iki cinsiyete sahip olamayacan gstermektedir. Eskiden sklkla kullanlan ift cinsiyet ifadesi olduka yanltr. Normal olarak deerlendirilen erkek ve dii cinsel organlar, grnt ve boyut asndan kiiden kiiye olduka farkllklar gsterir. Genital organ yaps yannda, beyinde baz blge ve yaplarn da hormon etkisi altnda kald ve yapsal deiiklikler gstererek kiinin cinsel kimlik geliimini etkiledii bilinmektedir. Bu sebeple, yalnzca d cinsel organ yapsna bakarak kiinin cinsiyetini/cinsel kimliini belirlemek mmkn deildir.

S: Hastaneden kmadan bebein ameliyat olmas gerekir mi?
C:
Tetkiklerin sonularnn elde edilmesi uzayabilir ve d genital yap aileyi rahatsz ediyor olsa bile hastaneden kmak gerekebilir. Elde edilen sonular ile cinsiyet kesin olarak belirlense bile, ou olguda ameliyatn uygulanmas 2. aydan sonra gerekletirilir.

S: Erkek ya da kz ocuunda grlebilecek, cinsel organ ilgilendiren kusurlarn cerrahi tedavisi ne zaman yaplmaldr?
C:
Cinsel geliim kusurlarnn farkl sebepleri olduu gibi, ayn sebeple oluan kusurlu yapnn derecesi de kiiden kiiye farkllk gsterir. Bu nedenle, ameliyat endikasyonu da, ameliyat zamanlamas da kiiden kiiye farkllk gsterir.Dikkat edilmesi gereken, doru tan konulmas ve bu dorultuda yaplacak ameliyatlarn fonksiyonel adan geri dn olmayan cerrahi giriimleri iermemesidir.

Sorularnz iin info@dsdturk.org adresine yazabilirsiniz.


image

©Copyright 2006  Hüseyin ÖZBEY MD All Rights Reserved
Daha fazla bilgi için: info@dsdturk.org
www.dsdturk.org